Press "Enter" to skip to content

Методика викладання англійської мови

Наші співвітчизники вже давно зрозуміли, що однією з найважливіших складових, завдяки якій можна досягти успіху в роботі, є знання іноземної мови, в першу чергу – англійської. Сьогодні знати англійську і вільно спілкуватися на ньому – престижно і популярно.

Найбільш популярні методики навчання англійської мови

Якщо скласти своєрідний рейтинг популярності методів вивчення англійської мови, мабуть, пальму першості слід віддати комунікативною методикою. Ця технологія викладання англійської мови передбачає проведення занять у цікавій формі, часто із застосуванням рольових ігор, перегляду фільмів та ін. Як правило, таку форму навчання супроводжує невимушена атмосфера в колективі, що сприяє більш легкому та швидкому засвоєнню матеріалу.

Ця сучасна методика вивчення англійської мови основна увага під час занять приділяє саме спілкування, тобто, можливості кожного учасника тренінгу говорити самому і сприймати на слух мову інших. Серйозна лексика та складні синтаксичні конструкції тут відходять на другий план.

Крім цього, ефективним методом навчання англійської мови є традиційний метод, який часто називають граматико-перекладним. Головний принцип такої технології – від більш простого до складного. Така методика передбачає послідовне вивчення всіх розділів курсу англійської мови – лексика і фонетика, граматика і синтаксис.

Чудових результатів у вивченні англійської мови допомагає досягти програма навчання англійської мови методом занурення. Згідно з цією методикою, студентів як би «занурюють» в дійсність, пов’язану з країною вивчення мови. Наприклад, на заняттях вітають спілкування англійською. Часто викладач в таких групах – носій мови, що вивчається, не володіють мовою студентів. Ідеальний варіант – проведення занять у країні досліджуваного мови.

Крім цього, затребувані і такі методики, як аудиолингвистическая, методика навчання читання англійською, а також фізичного реагування і навіть мовчання.